Aplikacja DS CarSpy

Lokalizuj w swoim telefonie!

Co zrobić, gdy nie ma nas w pracy, czy przy komputerze? Czy tracimy wtedy pełną jakość kontroli swoich pracowników, pojazdów, towarów? CarSpy to mobilna aplikacja, która umożliwa lokalizowanie i monitorowanie dowolnych pojazdów

pojazdów w czasie rzeczywistym przez wyświetlanie na mapie ich bieżącego położenia, prędkości oraz innych parametrów.

Aplikacja umożliwia podgląd wybranego pojazdu, poprzez pojedyncze kliknięcie na liście pojazdów. U dołu ekranu widoczne będą aktualizowane na bieżąco parametry pojazdu. Dodatkowo istnieje możliwość pobrania danych archiwalnych dla pojazdu z jednego wybranego dnia w okresie trzech miesięcy wstecz.

Za pomocą aplikacji DS CarSpy możliwy jest także globalny podgląd pojazdów. W tym trybie widzimy wszystkie pojazdy lub kilka wybranych z listy.
Zakładka Ustawienia na ekranie z Listą Pojazdów umożliwia zarządzanie kontami (dodawanie i usuwanie kolejnych loginów i haseł), aktywowanie GPS (możliwość określenia naszej bieżącej lokalizacji w stosunku do wybranego z listy pojazdu) oraz sprawdzenie aktualnej wersji aplikacji.


Zacznij oszczędzać! Wypełnij formularz kontaktowy, a my skontaktujemy się z Tobą.