Lokalizacja aut

Lokalizacja aut
Precyzyjną lokalizację aut umożliwia system DS Locate. Cechują go nowatorskie rozwiązania sprzętowe i programowe. DS Locate, oprócz lokalizacji ma bardzo szeroki zakres możliwości. Między innymi przesyła alarmy, umożliwia podgląd pojazdów w czasie rzeczywistym, zarówno w kraju jak i zagranicą, za stałą zryczałtowaną opłatą, kontroluje faktyczne zużycia paliwa, fakt jego upuszczenia, tankowania lub wymiany, na bieżąco informuje o prędkości pojazdu, kierunku jazdy, wszystkich postojach, chroni pracownika, pojazd oraz ładunek, pozwala na racjonalne wykorzystanie zasobów kadrowych,  kontroluje stopień wykonania zadań zleconych pracownikom, itd.
System opiera się na strukturze klient - serwer: dane transmitowane z pojazdów przekazywane są do serwera komunikacyjnego, a użytkownik w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca na kuli ziemskiej może z nich skorzystać. 

W praktyce oznacza to, że lokalizacja pojazdów może odbywać się bezpośrednio w siedzibie firmy  lub  z dowolnego miejsca, w którym zapewniony będzie dostęp do sieci. Nie ma konieczności stawiania i utrzymywania dedykowanych serwerów, łącz transmisji danych, czy posiadania całodobowej opieki informatycznej.

Na szczególną uwagę zasługuje także autorska aplikacja mapowa, na bazie której prowadzona jest wizualizacja pojazdów. Aplikacja ta zawiera ponad 900 szczegółowych planów miast w Polsce wraz z numeracją budynków oraz zaznaczonymi ulicami jednokierunkowymi, a także szczegółową mapę Europy. Ponadto, posiada wiele dodatkowych modułów, wspomagających logistykę w przedsiębiorstwie.


Korzyści:

ścisła kontrola czasu pracy kierowcy
ścisła kontrola czasu pracy kierowcy
kompleksowa kontrola auta i użytkownika
kompleksowa kontrola auta i użytkownika
redukcja nieautoryzowanych przebiegów o 90%
redukcja nieautoryzowanych przebiegów o 90%
dokładny podział jazdy: prywatna i służbowa
dokładny podział jazdy: prywatna i służbowa
redukcja komunikacji głosowej z kierowcą o 90%
redukcja komunikacji głosowej z kierowcą o 90%